OVER ARCHITECTUURPUNT ZOETERMEER

flavicon architectuur punt zoetermeerArchitectuurPunt Zoetermeer is een ontmoetingspunt voor onafhankelijke uitwisseling van informatie en ideeën over de kwaliteit van architectuur en leefomgeving tussen iedereen die in Zoetermeer woont, werkt, bouwt of recreëert.

ArchitectuurPunt Zoetermeer biedt inspiratie en maakt mensen bewust van de waarde van Zoetermeer als [woon]stad. Het verbindt het stedenbouwkundig gedachtegoed van de groeistad met de kwaliteit van toekomstige ontwikkelingen.

Inhoudelijk richt ArchitectuurPunt Zoetermeer zich op de kwaliteit van architectuur, bouwkunst, stedenbouw, landschap, wonen en leefomgeving. Het toont gerealiseerde projecten en projecten in ontwikkeling.

ArchitectuurPunt Zoetermeer (A.Z) wordt op 27 januari 2018 feestelijk geopend. De nieuwe stichting is in augustus 2018 opgericht.

moderne en historische architectuur in zoetermeer

ORGANISATIE

Simone Langeveld – coördinator

BESTUUR

Peter Boelhouwer – Voorzitter
Botine Koopmans – Secretaris
Leon Christ – Penningmeester
Gerrit van Es

Oud-bestuursleden: Anke van As, Helga Snel

PARTNERS

ArchitectuurPunt Zoetermeer werkt samen met:

ArchitectuurPunt Zoetermeer is een initiatief van de gemeente Zoetermeer en het Architectuurplatform Zoetermeer, dat sinds 2007 actief was en nu verder gaat als het ArchitectuurPunt. Tot de kernactiviteiten van het platform behoorden de organisatie van de tweejaarlijkse Dag van de Architectuur en de uitreiking van de tweejaarlijkse Gemma Smid Architectuurprijs. Bovendien is de Architectuurgids Zoetermeer geïnitieerd, gerealiseerd door o.m. gemeente Zoetermeer, Schatbewakers en auteur historica Joosje van Geest.