plan Sport-Spindel voor wonen in van tuyllpark zoetermeer

Plan Sport-Spindel wint prijsvraag Maximaal Park – Maximaal Wonen

Het plan Sport-Spindel is de winnaar van de ontwerpprijsvraag Maximaal Park, Maximaal Wonen in het Van Tuyllpark voor jonge stedenbouwkundigen en planologen. Het plan Biotopisch Wonen sleepte de publieksprijs in de wacht.

De ontwerpers van de vijf genomineerde plannen presenteerden vrijdag 1 februari 2019 in Zoetermeer hun ontwerpen. De inzendingen laten met overtuigende ideeën zien dat natuur, wonen en sport samen kunnen gaan in het Van Tuyllpark. Toevoegen van woningen verhoogt de sociale veiligheid terwijl er ook nog alle ruimte is voor natuur rondom de Plas van Poot.

De ideeënprijsvraag werd georganiseerd door Jong BNSP beroepsvereniging van Nederlandse stedenbouwkundigen en planologen i.s.m. de gemeente Zoetermeer

ontwerpers sport-spindel ontvangen prijs
Ontwerpers plan Sport-Spindel ontvangen prijs van jurylid Floor van Dijk – foto
Christian Maijstré

De juryprijs werd uitgereikt aan een ontwerp waarin een duidelijk concept is gekozen. Het gehele ontwerp staat in het teken van sport. De hierop haaks staande ecologische verbinding en het fietsnetwerk zijn logische aantakkingen op de netwerken in de omgeving. Het is een compleet plan met mooie en aantrekkelijke beelden, het is daarmee overtuigend en voorstelbaar op deze plek. De winnaars worden binnenkort geïnterviewd door vaktijdschrift de Blauwe Kamer.

Sport-Spindel is en ontwerp van: Georgia Ion, Chris Steenhuis, Joost van der Doelen

Ontwerpers plan Biotopisch Wonen ontvangen Publieksprijs van wethouder Jan Iedema – foto Christian Maijstré

De publieksprijs is door Wethouder Iedema, projectwethouder van het naastgelegen Dutch Innovation Park, uitgereikt aan de inzending waarin groen en natuur centraal staan. Het Van Tuyllpark wordt in dit ontwerp opgedeeld in verschillende gebieden met elk een eigen natuurbeleving, parksfeer en woonmilieu.

Biotopisch Wonen is een ontwerp van: Bram van Duuren, Joris van Loenhout, Robin Warnar, Remmelt Oosterhuis

Overige door de vakjury genomineerde ontwerpen:

inzending thuis in het van tuyllpark

Thuis in van Tuyll is een ontwerp van: Jasper de Wert, Yasser Hassan

Stedelijk park voor de actieve stedeling

Van Tuyllpark: gezonde leefomgeving voor actieve stedelingen is een ontwerp van: Mark Sander van Beijnum, Joost Konings, Marten Reijnen

Zoetje, genomineerd stedenbouwkundig idee voor de prijsvraag Maximaal Park Maximaal Wonen

Zoetje! is een ontwerp van: Luitzen Jager, Anne Nijland, Jet Kiks-Schaap

Expositie

De vijf genomineerde Ideeën inclusief de winnaars worden van 11 februari tot 4 maart geëxposeerd in het stadhuis Forum in Zoetermeer.

Jury

  • Richard den Blanken – Stedenbouwkundige bij de gemeente Zoetermeer
  • Gijs van den Boomen – Landschapsarchitect en directeur Kuiper Compagnons
  • Floor van Dijk – Ontwerper Plein06 en bestuurslid Jong BNSP
  • Willem Hermans – Stedenbouwkundige en Schatbewaker Zoetermeer
  • Bernadette Janssen – Stedenbouwkundige en directeur BVR
  • Judith Schotanus – Architect en Architectuurpunt Zoetermeer

Achtergrond

Elke twee jaar organiseert de Jong BNSP een ideeënprijsvraag voor jonge ontwerpers. Dit jaar was het Van Tuyllpark onderwerp van deze ontwerpwedstrijd. Het Van Tuyllpark is een groot sportpark gelegen dichtbij het nieuwe NS-station Lansingerland – Zoetermeer en heeft binnenkort een eigen Randstadrailhalte. Jong BNSP is erg enthousiast over deze plek en zet de prijsvraag graag in om bij te dragen aan ideevorming en discussies binnen het vakgebied over woningbouw in relatie tot groen.

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Ingezonden ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergoeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark. Veertien teams van ontwerpers gingen met deze uitdaging aan de slag.

Share your thoughts