ideeënprijsvraag zoetermeer maximaal park maximaal wonen

Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark – Jong BNSP en gemeente Zoetermeer 26 oktober van start

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark. Jonge stedenbouwkundigen en planologen kunnen een ontwerp inzenden en bewoners van Zoetermeer kunnen begin 2019 hun stem uitbrengen op de inzendingen voor de publieksprijs.

Waarom?
In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan. Zoals veel gemeenten in de Randstad heeft Zoetermeer een woningbouwopgave die ze binnen bestaand stedelijk gebied probeert in te vullen. In het Woningbouwprogramma Zoetermeer is het Van Tuyllpark aangewezen als onderdeel van een zoekgebied naar woningen in het woonmilieu ‘parkwonen’. Ingezonden Ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergoeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark.

Doe mee!
De Jong BNSP [Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen] daagt jou als jonge vakgenoot (tot 35 jaar) uit om in de ideeënprijsvraag een visie te ontwikkelen op een zeer urgent vraagstuk binnen het ruimtelijk vakgebied: Hoe kunnen we in stedelijk gebied verdichten en vergroenen met elkaar combineren. De ideeënprijsvraag vraagt ook om een visie op het woonmilieu parkwonen, zijn dat torens in het groen? Laagbouw rond een gemeenschappelijk park? Of zijn er andere vormen denkbaar die zowel het park als het wonen optimaliseren? Hoe privaat mag de buitenruimte eigenlijk zijn in een park waar ook de rest van de stad gebruik van maakt? En wat te denken van bestaande functies in het Van Tuyllpark, hier zijn grote sportverenigingen en leisurevoorzieningen gevestigd die nu een grote stempel op het gebruik en de sfeer van het park drukken, welke mogelijkheden biedt de confrontatie tussen de verschillende programma’s?

Er zijn twee prijzen te verdelen. Een vakjury wijst een winnaar aan die €2000 verdient en via een publieksprijs onder de bewoners van Zoetermeer is nog eens €500 te winnen.

De Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ opent op 26 oktober 2018, deelnemers hebben tot 6 januari 2019 om hun visie in te zenden en de prijsuitreiking zal in februari 2019 plaatsvinden in het recent  gerenoveerde Stadhuis-Forum Zoetermeer.
Kijk hier voor meer informatie over deelname.

Op 2 november 2018 wordt bij de informatieborrel van Jong BNSP in het Crown Business Centre in Poortgebouw Zoetermeer meer toelichting op de prijsvraag gegeven. Hier is gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan ook schriftelijk tot 15 november.

Share your thoughts