Driemanspolder

Stadswijkgesprek – Driemanspolder

Datum/Tijd
Date(s) - 20/04/2018
15:00 - 17:00

Activiteit

Organisatie: Schatbewakers


Driemanpolder | ‘Toekomstbestendig met kleine ingrepen”
Organisatie: Schatbewakers – onderdeel van de zoektocht naar ‘de Ziel van Zoetermeer’

Driemanspolder is een van de eerste nieuwe stadswijken van Zoetermeer en vertoont in ruimtelijke opbouw gelijkenis met Palenstein, maar de wijk heeft zich in de afgelopen halve eeuw heel anders ontwikkeld. De wijk kent een duidelijk ruimtelijk concept; een beschermende muur van hoogbouw om een veld van laagbouw en voorzieningen. De wijk is stabiel in ontwikkeling en grote ruimtelijke veranderingen hebben zich niet voorgedaan. Toch zijn er mogelijkheden voor vernieuwing en verandering. Eerder aan de randen van het eigenlijk woongebied (stationsomgeving, kantorenstrook) dan binnen in de wijk.

In deze randen is veel ruimte aanwezig, die om een nieuw stedelijk beeld vraagt; de stationsomgeving als een van de hoofdentrees van de stad en de nu bijna lege kantorenstrook als een bijzondere bouwlocatie?

Opnieuw gaan we in dialoog met de wijk; bewoners, belanghebbenden en belangstellenden.

Datum                                   : 20 april 2018 
Aanvang                                : 15:00 uur
Afronding                               : ca 17:00 uur

Locatie                                   : Crown Business Center
Boerhaavellaan 40
2713 HX  ZOETERMEER

Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Vragen die we onszelf in de voorbereiding stelden:
Is er een aanpak voor deze wijk te bedenken waarin ruimte kan worden gevonden voor een zorgvuldige aanloop en voor ‘het kleine, het tijdelijke met plekken voor een experiment’? Waar zijn kleinschalige ingrepen in het plan van de wijk mogelijk? Hoe betrek je bewoners bij de plannen voor deze gebieden? Wat is de publieke ruimte en hoe wordt die toegeëigend?

De negende kraal in onze methodiek van het kralenspel vormt met kraal 8 een dialectisch paar. In onze eerste intuïtieve duiding gaven we Driemanspolder de positie van kraal 9 (antithese) en Palenstein die van kraal 8 (these). Op het niveau van de dialectiek wordt de vraag gesteld in welke verschillende richtingen kun je denken; wat zijn de uitersten die je je kunt voorstellen, hoe groot is het speelveld van de mogelijkheden? Is in Palenstein gekozen voor de grootschalige ingreep van sloop en nieuwbouw, voor Driemanspolder past een heel ander toekomstscenario.

Aanmelden via mail@schatbewakers.nl

Foto boven: Driemanspolder – via Schatbewakers

<div style="float:left; margin:0px 0px 15px 15px;"