Stadswijkgesprek – Meerzicht

Datum/Tijd
Date(s) - 30/03/2018
13:00 - 18:00

Activiteit

Organisatie: Schatbewakers


Meerzicht | “met gemengde gevoelens”
Organisatie: Schatbewakers – onderdeel van de zoektocht naar ‘de Ziel van Zoetermeer’

VELDONDERZOEK & GESPREK per bus naar Kleiburg, de ‘klus-flat’ in de Bijlmer

Meerzicht, ooit als de tweede grote, complete stadswijk met een hoog percentage hoogbouw op de tekenplank ontwikkeld, maar door bijstellingen in gedachtegoed uiteindelijk als een wijk van meer inzicht gerealiseerd. Het anti-hoogbouw denken aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw is hier goed zichtbaar; de omslag naar andere bebouwingstypen (experimenten) begon in Meerzicht. De goed geëquipeerde hoogbouw staat in een parkachtige omgeving en de laagbouw bevat alle ingrediënten van de ontwikkelingen van het Hollandse woonerf. Hoe houd je de uitersten bij elkaar? Hoe ziet de mogelijke, maar vooral hoe ziet de wenselijke toekomst van de wijk eruit? Wie formuleert de visie voor een toekomstbestendige wijk?

Om mogelijke toekomsten te bespreken en te onderzoeken gaan we dit keer daadwerkelijk op reis. Met een bus rijden we vanuit Zoetermeer naar Amsterdam voor een inspirerend bezoek aan Kleiburg, de ‘klus-flat’ in de Bijlmer.

Datum                                      : 30 maart 2018 in de middag

Vertrektijd                                 :  13.00
Terug in Zoetermeer                 :  ca. 18.00
Plaats van vertrek/aankomst    :  nader te bepalen
Eigen bijdrage busreis              : € 20

In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden via mail@schatbewakers.nl en uw bijdrage in de kosten te storten op onze rekening: NL36 TRIO 0390 5224 57 t.n.v. Stichting Schatbewakers onder vermelding van Meerzicht. Het ontvangen bedrag is ‘uw ticket’ voor deelname. Het aantal plaatsten in de bus is begrensd.

We willen op reis met bewoners, gebruikers, vastgoedeigenaren, bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en anderen geïnteresseerden. De bus brengt ons naar de ‘klus-flat’ in de Bijlmer – Amsterdam en onderweg nemen we met elkaar de mogelijke, maar bovenal de gewenste toekomst van Meerzicht door.
In het kralenspel dat we als onderliggende methodiek voor onze gesprekken gebruiken plaatsten wij, Schatbewakers, Meerzicht in de positie van de derde kraal. Wat is het krachtenveld dat in deze situatie werkzaam is en wat zijn de daarmee samenhangende ontwikkelingslijnen? Hoe zal de situatie zich verder ontwikkelen als er niets gebeurt? Wat voor toekomst dient zich aan als je alles op zijn beloop laat? Hoe zou je kunnen ingrijpen, wat zijn de mogelijkheden vanuit de bestaande omstandigheden?

Planontwikkeling in de grote steden loopt vaak vooruit op de planvorming in middelgrote steden zoals Zoetermeer. De herontwikkeling van de Bijlmer is voor velen een interessant en leerzaam laboratorium. Naast grootschalige sloop van hoogbouw en nieuwbouw met laagbouw hebben experimenten plaats gevonden zoals het hergebruik van Kleiburg-flat door individuele bewoners/eigenaren. De bij het project de ‘klus-flat’ betrokken architect Xander Vermeulen Windsant van XVW architectuur zal ons op locatie ontvangen, het project toelichten en ons vervolgens in het project rondleiden.

Mies van der Rohe Prijs 2017
Op 12 mei 2017 werd bekend dat de Kleiburgflat de Mies van der Rohe Prijs 2017 gewonnen heeft. Het is voor het eerst dat deze prestigieuze Europese architectuurprijs naar een renovatieproject is gegaan.

Dutch Design Awards 2017
De flat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer is de grote winnaar van de Dutch Design Awards 2017. Het project, waarin de bewoners zelf hun appartement verbouwden, werd beloond met de Future Award en won in de categorie Habitat. De klusflat is een samenwerking van NL Architects met XVW Architectuur en vastgoedontwikkelaar KondorWessels.

Informatie en aanmelden via mail@schatbewakers.nl

Foto boven:  via Schatbewakers

<div style="float:left; margin:0px 0px 15px 15px;"